Gaziantep Depresyon

Telefon: +90 (216) 550 94 95 Telefon: +90 (342) 231 93 73
E-Posta: info@gaziantepdepresyon.com

Hipnoz

Hipnoz

Hipnoz Nedir?
Hipnozun yüzlerce tanımı yapılmıştır.Ve daha da yapılacaktır.Hipnozun en güzel tanımlarından birisi William W.Hewitt in nörolojik açıklamasıdır.Daha somut ve anlaşılır olduğu için bu tanımı sizinle paylaşacağım. Hipnoz, gündüz düşü görme halidir. Bu haldeyken kişinin bilinci yatışıp edilginleşir. Beynin nasıl işlediğine dair kısa teknik bir bakış atalım. Beyin, ölçülebilir frekans döngüleriyle işler. Bu frekansların her biri, belirli bir etkinlik tipine karşılık gelir. 1929 yılında Hans Berger, EEG makinesini kullanarak, gözleri kapalı bir insanın beyninin saniyede 8-12 döngülük düzenli dalgalar yarattığını keşfetti. Bu dalgalara alfa dalgaları adını verdi. Bu addan hareketle, başka beyin dalgalarını da teta, beta ve delta gibi adlar verildi. Bu, beyin dalgalarının, aralarında hipnoz ve psişik deneyimin de yer aldığı çeşitli zihinsel işlevler arasında bir ilişki olduğu görüldü. Uzmanlar bu beyin dalgaları ve amaçları konusunda genellikle anlaşırlar, ama her bir dalga türünün kesin sınırları konusunda aralarında anlaşmazlıklar vardır; biri alfa dalgalarını 8-12 cps (döngü-saniye) olarak tanımlarken, bir başkası 7-14 cps olarak tanımlayabilir.


Delta: Delta aralığında, beyin etkinliğinin frekans aralığı 0-4 cps'dir. Bu, tam bir bilinçsizlik halidir. Delta aralığı hakkında çok az şey bilinir.
Teta: Tetanın frekans aralığı 4-7 cps'dir. Teta, bilinçaltı aralığının bir parçasıdır ve hipnoz bazen bu aralıkta meydana gelir. Duygusal deneyimlerimizin tümü, tetada kayıtlı gibidir. Teta, hem bilince, hem de hipnozun ötesindeki psişik deneyime açılan bir kapıdır. Teta, psişik deneyimin meydana gelmesi en muhtemel aralıktır.
Alfa: Alfada frekans aralığı 7-14 cps'dir. Genellikle, bilinçaltı aralığı olarak kabul edilir. Uyurken görülen düşler, gündüz düşleri ve hemen hemen tüm hipnoz, bu aralıkta meydana gelir. Meditasyon, kimi zaman teta?ya kaysa da, büyük ölçüde bu aralıktadır. Psişik deneyim de kimi zaman alfada yer alır. Alfa, hipnoz açısından en önemli bölgedir.
Beta: Bilinçli zihin bölgesidir ve frekansı 14 cps ve üzeridir. Beta, uyanık haldeyken etkinliklerimizi sürdürdüğümüz ve akıl yürüttüğümüz aralıktır. Uyanık haldeki etkinliklerimizin büyük kısmı 20 cps civarında meydana gelir. 60 cps civarında kişi akut histeri nöbeti yaşar. 60 cps'in üzerinde ne olacağını bilemesem de, pek hoş olmayacağını biliyorum. Uyurken beyniniz otomatik olarak beta aralığından alfa aralığına kayar ve arada bir teta ya da deltaya geçiş yapar, ama uykunuzun büyük kısmı alfa aralığındadır. Hipnoz, bu doğal olguyu kullanarak, uykuya dalmadan beyninizin alfa aralığına kaymasını sağlar. Alfada bilinçdışı zihniniz telkinleri almaya hazırdır. Bilinç, telkini pek iyi karşılamaz. Daha çok, düşünmeye, akıl yürütmeye ve önceden öğrendiklerini eyleme dökmeye yatkındır. Oysa bilinçdışı, itaatkar bir köle gibidir. Düşünmez, sorgulamaz, kendisine ne söylenirse onu yapar.
Tags: kekemelik, panik atak, depresyon, vajinismus,  depresyon gaziantep, gaziantep panik atak, gaziantep vajinismus, gaziantep kekemelik, gaziantep psikolog, aile terapisi, cinsel terapi, sınav kaygısı, erken boşalma