Gaziantep Depresyon

Telefon: +90 (216) 550 94 95 Telefon: +90 (342) 231 93 73
E-Posta: info@gaziantepdepresyon.com

Öğrenilmiş çaresizlik ve depresyon

Öğrenilmiş çaresizlik ve depresyon

Bazı kişiler zor durumda kaldıklarında bu durumdan çıkmak için çaba gösterirler. Ama bütün çabaları sonuçsuz kalır. Bütün denemeleri başarısızlıkla sonuçlanır. Bir süre sonra bu durumu bütün hayatına geneller ve her ne yaparlarsa yapsınlar, içinde bulundukları durumu değiştirmeye, içinde bulundukları durumdan kaçınmaya yönelik çabalarının işe yaramayacağına, bütün çabalarının boşa çıkacağına inanmaya başlarlar. Sonuç olarak çabalamayı bırakırlar, çaresiz kalırlar. Buna 'öğrenilmiş çaresizlik' denir. İş yaşamı, aile ilişkileri ve sağlık sorunları gibi yaşamın diğer alanlarında da gösterilen yaygın bir tepki biçimini alabilir. Öğrenilmiş çaresizlik kişiyi depresyona karşı daha duyarlı ve yatkın bir duruma getirebilir.

Tags: kekemelik, panik atak, depresyon, vajinismus,  depresyon gaziantep, gaziantep panik atak, gaziantep vajinismus, gaziantep kekemelik, gaziantep psikolog, aile terapisi, cinsel terapi, sınav kaygısı, erken boşalma