Gaziantep Depresyon

Telefon: +90 (216) 550 94 95 Telefon: +90 (342) 231 93 73
E-Posta: info@gaziantepdepresyon.com

Pelteklik

Pelteklik

Pelteklik Nedir


Pelteklik
Pelteklik şöyle tanımlanır: Bir hece öğesinin bir diğeri ile değiştirilmesi. Peltekliğin pek çok çeşitleri vardır.
Bunları Dr. Chervin şöyle sıralar:
1 - Sert ünsüzlerle olanına sık rastlanır.
(Zeleştirme) (J) yerine (Z).

Örnek: (Jale) yerine (Zale), (Jilet) yerine (Zilet) ,(pijama) yerine (pizama) gibi.
(Seleştirme) (Ş) yerine (S).
Örnek: (Maşa) yerine (Masa), (Şaka) yerine (Saka) gibi.
Bu kusurlara Rumların Türkçe konuşmasında rastlanır.
(Jeleştirme), (C,Ç,Ş) yerine (J).

Örnek: (Ancak) yerine (Anjak), (Kucak) yerine (Kujak) ,(Üç) yerine (Üj) ,(Beş) yerine (Bej) gibi.
(Şeleştirme), (S) yerine (Ş).
Örnek: (Seni seviyorum) yerine (Şeni şeviyorum) gibi.

2 - Diğer ünsüzleri ilgilendiren değiştirmeler:
(Leleştirme): (R) yerine (L).

Örnek: (Birader) yerine (Bilader), (Berber) yerine (Belber), (Merhem) yerine (Melhem), (Terlik) yerine (Tellik) gibi. Bazan (N) yerine (L) olur.
Örnek: (Fincan) yerine (Filcan) (Mintan) yerine (Miltan) gibi. (B) yerine (P),(D) yerine (T) olduğu bazı şivelerde görülür. (Habunu böyle) yerine (Hapuni pöyle) ve (Dayısı) yerine (Tayisi) gibi.

3 - Ünlüleri ilgilendiren değiştirmeler: (İnce a) yerine (kalın a).
(Kemal) yerine (Kemal), (Lastik) yerine (Lastik), (Cemal) yerine (Cemal) gibi. Bütün bu kusurlar doğru söyleyişin bilinmemesinden yahut da söyleyişteki ihmalden ileri gelir. Bunların düzeltilmesi için de ünlü ve ünsüzlerin çıkış yerlerini iyice bilerek bunlar üzerinde ısrarla çalışmak gerekir.

Küçük bir çocuğun peltek konuşması sevimli olabilir ama uzun süren pelteklik bir konuşma sorunu sayılır. Çoğu çocuk yeni konuşmaya başladığında peltektir. Bunun nedeni çok basittir. Bazı sesleri, özellikle de 'b', 'z' ve 'r' seslerini çıkarmak, ötekilerden daha zordur. Çocuklar, konuşmayı öğrenmeye başladıklarında, hemen bütün sesleri yetişkinlerin çıkardığı biçimde çıkaramazlar. Konuşma yavaş yavaş öğrenilir. Çocuk günden güne sesleri tanıyıp öğrenir ve böylece sözcük dağarcığını genişletir. Küçük çocuklar, pek az ses çıkarabilirler. Yine de konuştuklarında, anne babaları gibi alışkın olanlar ne söylediklerini anlarlar.

Konuşmayı öğrenme büyük ölçüde teknik bir sorundur. Seslerin çıkarılması yalnızca harflerin söylenmesindeki zorluktan değil, dildeki sözcükleri oluşturan seslerin karşıtlarından da etkilenir. Genellikle çocukların ilk öğrendiği karşıt sesler, 'ma - ma', 'ba - ba' gibi seslerdir. Ardından 'm', 'p', 't' ve 'r' gibi sessiz harflerin söylenmesi öğrenilir.
Tags: kekemelik, panik atak, depresyon, vajinismus,  depresyon gaziantep, gaziantep panik atak, gaziantep vajinismus, gaziantep kekemelik, gaziantep psikolog, aile terapisi, cinsel terapi, sınav kaygısı, erken boşalma