Gaziantep Depresyon

Telefon: +90 (216) 550 94 95 Telefon: +90 (342) 231 93 73
E-Posta: info@gaziantepdepresyon.com

Depresyon Çözümünde Psikoterapi

Depresyon Çözümünde Psikoterapi

Psikoterapi, ilaç tedavisi dışında uygulanan, psikolojik sorunları olan kişilere yardımcı olmak için psikiyatristler ve psikologlarca kullanılan bir yöntemdir. Psikoterapiler bireysel ve grup terapisi şeklinde uygulanabilir. Her psikoterapi sürecinin temelinin dayandığı psikolojik kuramlar vardır. Binlerce psikoterapi tekniği vardır. Şu anda dünyada en yaygın kullanılan psikoterapi tekniği bilişsel- davranışçı yaklaşımdır. Psikoterapi sürecinde danışana, depresif kişiye farklı bakış açıları kazandırılır. Kişide farkındalık oluşur. Aynı anda bir çok terapi tekniği de birlikte uygulanabilir. Bazen ilaç kullanımı depresyonun tedavisinde tek başına yeterli olabildiği gibi, psikoterapi de kendi başına çok olumlu sonuçlar verebiliyor. Bazı zamanlarda da psikoterapinin bir ilaçla birleştirilmesi daha yararlıdır. Bizim tavsiyemiz ise genellikle ilaç tedavisi ile psikoterapinin birlikte kullanımı şeklindedir.

Depresyon terapisinde en çok kullanılan psikoterapi teknikleri

Davranış Terapisi:  Davranış terapisi davranışçı kurama dayanır. Mantığı ise işe yaramaya, insana sıkıntı veren, acı çektiren, sağlıksız davranışlar üzerine odaklanır. Genellikle ödüllendirme, olumlu ve yararlı olan davranışları pekiştirme amacı güder. Olumsuz davranışları ise yok etme, söndürme, elemine etme sistemlerini kullanır.

Bilişsel Terapi: Bu terapi tekniği ise, olumsuz otomatik düşünce kalıpları, afonksiyonel şemalar ve olumsuz temel kabuller üzerine odaklanır. Yani insana zarar veren düşünce kalıplarını bulup onların yerine daha kullanışlı, fonksiyonel düşünce kalıplarını kazandırmayı tercih eder. “Ben üniversite sınavını kazanamayacağım” düşüncesi olumsuz bir düşüncedir. “Bunu nasıl değiştireceğiz? Bu düşüncenin karı nedir, zararı nedir? Kazanamazsam ne olur?” gibi sorgulama yöntemleriyle düşüncenin değişimini sağlar.

Dışavurumcu Sanat Terapisi: Bu terapi tekniği ise duygu ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanan insanların yaratıcı yöntemler kullanarak bu sorunu aşmalarını hedefler. Sanat Terapisinin amacı kişinin kendine olan güvenini arttırmak, travmatik tecrübeler ve semptomlarla baş etmesini sağlamak ve pozitif değişimlerin gelişmesine yardımcı olmaktır. Sanat terapisinin kullandığı elemanlar ise sanat, dans, hareket, tiyatro, müzik ve şiir gibi değişik sanatsal aktivitelerdir.

Oyun Terapisi: Bu terapi yöntemi daha çok küçük yaştaki çocuklara uygulanır. Oyuncaklarla oynanır, resim yapılır ve diğer aktiviteler ile uğraşılır. Oyun terapisi özellikle duygu ve düşüncelerini sözcüklerle ifade edemeyen çocukların kendilerini çok daha rahat ve kolayca ifade edebilmelerini amaçlar.

Psikoanaliz: Bu terapi tekniğinde, bu günkü duygu ve davranışları açıklamak için kişinin geçmişte yaşadığı anıları, olayları ve duyguları inceler. Bu terapi tekniğine göre çocukluk yaşantıları ve biyolojik dürtüler, insanın davranışını ve düşüncelerini etkiler. Bilinçaltı süreçlerin insanları yönlendirdiğine inanılır. Bu teknikle, bilinçaltı dürtüleri incelenir, kişinin yaşamını geliştirecek değişimleri yapması için çaba sarf edilir. Rüya analizi ve serbest çağrışım gibi tekniklerle bilinçaltına ulaşmaya çalışılır. Psikoanaliz uzun yıllar sürer ve yoğun bir terapi şeklidir. Bazen bir kaç yıl boyunca haftada bir kaç seansı içerebilir. Kişi koltuk yada kanepeye uzanır. Aklına gelen her şeyi söyler. Terapist onu dinler. Rüyalar analiz edilir.

Bilişsel Davranışçı Terapiler:  Bu terapi iki tekniğin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Şimdi ve burada ilkesine göre çalışırlar. Kısa sürelidirler. Her iki teknik de zararlı düşüncelerin ve davranışların sonradan öğrenildiğini ifade ederler. Davranış terapisi depresyonun insanın hayatındaki ödül yetersizliğin, yoksunluğundan bahseder. Bunun için kişiyi hazza, lezzete götürecek hoş etkinlikler, bedensel gevşemeler, olumlu davranışlara yönelir. Kişinin hayattan, davranışlardan daha fazla doyum sağlamasını artırmaya yönelik egzersizler yaptırır. Bilişsel terapi de daha düşünce odaklanır. Kişiyi depresyona götüren düşünce ve tutumların tespit edilmesi, değiştirilmesi işi ile uğraşır.

 

Tags: depresyon gaziantep, gaziantep panik atak, gaziantep vajinismus, gaziantep kekemelik, gaziantep psikolog